Katarzyna Kręźlewicz
Rzecznik patentowy

T: +48 71 79 400 90
k.krezlewicz@winski.pl


 

 

Joanna Lesicka


Joanna Lesicka
Specjalista ds. funduszy europejskich, Aplikantka radcowska

T: +48 71 79 400 90
j.lesicka@winski.pl

Beata Gawłowicz
Prawnik
T: +48 71 79 400 90
kancelaria@winski.pl

 

Joanna Lesicka

Specjalizacja:

  • Pozyskiwanie dotacji unijnych w programach pomocowych wspierających gospodarkę elektroniczną oraz wdrażanie elektronicznego biznesu typu B2B
  • Pozyskiwanie dotacji z programów NCBiR
  • Prawo gospodarcze i handlowe

Języki obce: angielski

 

Absolwentka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, aplikantka radcowska przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych we Wrocławiu. Pracę magisterską poświęciła tematyce stosunku prawnego pomiędzy Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości a Beneficjentem dotacji unijnych.

Doświadczenie w obsłudze podmiotów gospodarczych zdobyła w renomowanych wrocławskich kancelariach prawnych.

Joanna skutecznie pozyskuje oraz rozlicza dotacje unijne od 2008r. Współpracuje zarówno z sektorem prywatnym, jak i publicznym.

Specjalizuje się w programach pomocowych wspierających gospodarkę elektroniczną oraz wdrażanie elektronicznego biznesu typu B2B, projekty mające na celu wejście na nowe rynki i wzmocnienie pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstw na rynkach zagranicznych, projekty promujące polską markę na rynkach zagranicznych, ochronę własności przemysłowej oraz nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym. Z sukcesem aplikuje również o granty z Narodowego Centrum Nauki i Narodowego Centrum Badań i Rozwoju dla wrocławskich uczelni wyższych.