Katarzyna Kręźlewicz


 

Katarzyna Kręźlewicz
Rzecznik patentowy

T: +48 71 79 400 90
k.krezlewicz@winski.pl


 

 

 

Joanna Lesicka
Specjalista ds. funduszy europejskich, Aplikantka radcowska

T: +48 71 79 400 90
j.lesicka@winski.pl

 

Beata Gawłowicz
Prawnik
T: +48 71 79 400 90
kancelaria@winski.pl

 

Katarzyna Kręźlewicz

Specjalizacja:

  • Rejestracja znaków towarowych (polskich, międzynarodowych
    i wspólnotowych)
  • Reprezentacja przed UPRP, OHIM, WIPO, sądami i urzędami w zakresie ochrony praw własności intelektualnej

Publikacje: Współautorka poradnika Ochrona własności intelektualnej
i przemysłowej przedsiębiorstw
, wydanego przez Podlaską Fundację Rozwoju Regionalnego

Języki obce: angielski, włoski

 

Rzecznik patentowy do 2008 roku oraz pełnomocnik przed Urzędem Harmonizacji Rynku Wewnętrznego (OHIM) w Alicante.

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Studiowała także prawo na Uniwersytecie w Cassino we Włoszech. Absolwentka Podyplomowych Studiów Prawa Własności Przemysłowej w Instytucie Prawa Własności Intelektualnej na Uniwersytecie Warszawskim. Ukończyła kurs International legal skills program organizowany przez Wyższą Szkołę Handlu i Prawa im. R. Łazarskiego oraz Center for International Legal Studies w Salzburgu, a także szkolenie Prawo europejskie w praktyce.

Katarzyna specjalizuje się w prawie własności intelektualnej, ze szczególnym uwzględnieniem prawa znaków towarowych i zwalczania nieuczciwej konkurencji oraz ochrony prawnej nowych odmian roślin.

Katarzyna jest wykładowcą ochrony własności intelektualnej na uczelniach wyższych oraz prelegentką na szkoleniach i konferencjach związanych z tematyką ochrony własności przemysłowej.