Katarzyna Kręźlewicz
Rzecznik patentowy
katarzyna.krezlewicz@hwlegal.

Marcin Kroll


Marcin Kroll
Prawnik
marcin.kroll@hwlegal.pl

 

Joanna Jasińska
Prawnik
joanna.jasinska@hwlegal.pl


 

 

Marcin Kroll

Aplikant adwokacki i rzecznikowski.

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Warszawskim (summa cum laude). Jego praca magisterska pt. "Techniczny charakter rozwiązania jako jedna z przesłanek zdolności patentowej” została wyróżniona w X edycji Konkursu na najlepszą pracę magisterską na temat własności intelektualnej ogłoszonym przez Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej.

Ukończył Centrum Prawa Amerykańskiego organizowane na Uniwersytecie Warszawskim we współpracy z University of Florida F. G. Levin College of Law oraz studia podyplomowe w Centrum Praw Własności Intelektualnej im. H. Grocjusza w Krakowie.

  Doświadczenie zawodowe zdobywał w renomowanych kancelariach polskich
i zagranicznych, m.in. Dewey & LeBoeuf oraz Schoenherr.

Marcin specjalizuje się w ochronie własności przemysłowej i intelektualnej,
w szczególności w sprawach z zakresu naruszeń praw ochronnych na znaki towarowe, prawa autorskiego oraz zwalczania nieuczciwej konkurencji. Posiada również doświadczenie w zakresie prawa reklamy, prawa nowych technologii i IT, handlu elektronicznego oraz prawa handlowego i gospodarczego.

Biegle włada językiem angielskim oraz niemieckim.