Filip Wiński
Biegły rewident
T: +48 71 79 400 90
f.winski@winski.pl


Marek Wiński
Radca prawny
T: +71 79 400 90
m.winski@winski.pl

 

Małgorzata Ludwik


Małgorzata Ludwik
Of counsel, Radca prawny
T: +48 71 79 400 90


 

 

Małgorzata Ludwik

Specjalizacja:

  • Prawo autorskie
  • Umowy IT (software development)
  • Ochrona dóbr osobistych i wizerunku
  • Kultura i sztuka

Publikacje: Rzeczpospolita, Gazeta Prawna

Języki obce: angielski, niemiecki

 

Radca prawny od 2005 roku. Absolwentka prawa na Uniwersytecie Wrocławskim oraz Uniwersytetu im. Karola Ruprechta w Heidelbergu (magister prawa niemieckiego dla prawników zagranicznych - LL.M.). W 2009r. ukończyła studia podyplomowe z zakresu prawa prasowego i autorskiego na Uniwersytecie Jagiellońskim.

Posiada ponad dziesięcioletnie letnie doświadczenie zawodowe w wiodących kancelariach zagranicznych i krajowych (Dr. Bernadr Rödl & Partner; JWKG Jurgowiak, Wnuk, Kaźmierczak, Giezek; Grynhoff, Woźny, Maliński we Wrocławiu, Clifford Chance Pünder we Frankfurcie nad Menem).

Małgorzata specjalizuje się w prawie autorskim, w szczególności w kwestiach dotyczących obrotu dziełami sztuki, a także w sprawach związanych z prawnymi aspektami nowych technologii. Posiada bogate doświadczenie w sporach sądowych i arbitrażowych.

Współautorka monografii Sądownictwo polubowne (Arbitraż) (C.H. BECK, Warszawa).

Obecnie przygotowuje się do zakończenia przewodu doktorskiego na Wydziale Prawa Uniwersytetu Wrocławskiego. Praca doktorska poświęcona jest kontroli sądów polubownych przez sądy powszechne.