Filip Wiński


Filip Wiński
Biegły rewident
T: +48 71 79 400 90
f.winski@winski.pl


Marek Wiński
Radca prawny
T: +48 71 79 400 90
m.winski@winski.pl

 

Małgorzata Ludwik
Of counsel, Radca prawny
T: +48 71 79 400 90


 

 

Filip Wiński

Specjalizacja:

  • Wycena praw własności intelektualnej (znaki towarowe, patenty, aporty)
  • Optymalizacja podatkowa praw własności intelektualnej

Języki obce: angielski, niemiecki

 

 

 

Biegły rewident od 2006r. Absolwent zarządzania i marketingu na Uniwersytecie Wrocławskim. Ukończył roczne studia TEMPUS w Europejskiej Wyższej Szkole Gospodarczej w Berlinie (E.A.P) w zakresie ekonomii, finansów i zarządzania oraz roczny kurs Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej. Zdał egzamin na członka rad nadzorczych spółek Skarbu Państwa.

W latach 1999-2008 zatrudniony w Zespole Elektrociepłowni Wrocławskich (Grupa EDF Polska), gdzie po przejściu kilku szczebli kariery prowadził rachunkowość Spółki, kierował pracą działu księgowości i sprawozdawczości finansowej. Był odpowiedzialny za sporządzenie i publikację raportów Spółki na GPW w Warszawie. W roku 2006 pełnił rolę sekretarza rady nadzorczej Dalkia Zielona Góra Sp. z o.o.

Od 2008r. prowadzi własną działalność i współpracuje z firmą audytorską JUSTAN Audytor Sp. z o.o., gdzie realizował szereg projektów, takich jak audyt połączenia grupy G7 (obecna Energa), badania sprawozdań finansowych.

W ramach współpracy z firmą informatyczną EDRO opracował i wdrażał system konsolidacji sprawozdań finansowych wykorzystywany m.in. przez TAURON PE S.A.

Filip przeprowadził szereg prognoz, analiz i wycen finansowych przedsiębiorstw (m.in. ZEC SERVICE Sp. z o.o., EKOTRAKT Sp. z o.o.), jak  znaków towarowych (m.in. 4flex, Aqua Slim, VITASTERON).