Zajmujemy się wszelkimi aspektami ochrony danych osobowych w przedsiębiorstwach.
Tworzymy pełną dokumentację ochrony danych osobowych, w tym politykę bezpieczeństwa,
instrukcją zarządzania systemem informatycznym, zgłoszeniem wniosku o rejestrację
zbioru danych osobowych w GIODO (Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych).
Tworzymy umowy o powierzenie przetwarzania danych podmiotom trzecim.
 
Doradzamy naszym klientom również w zaawansowanych problemach związanych z
ochroną danych osobowych, jak powierzenie przetwarzania danych osobowych
do państw trzecich oraz zasadami przetwarzania danych w chmurach obliczeniowych.
 

Doświadczenie:

Rejestrator domen w Polsce – doradztwo prawne
w zakresie przetwarzania danych osobowych oraz reprezentacja w postępowaniu przed Generalnym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych.

Firma doradztwa personalnego – przygotowanie całościowej dokumentacji przetwarzania danych osobowych, w tym procesu back-screening.

Polski dostawca usług finansowych – doradzanie
w zakresie przetwarzania danych osobowych.

Wystawca kart płatniczych – doradzanie przy wdrażaniu zmian w systemie przetwarzania danych osobowych dostarczanych przez instytucje członkowskie.

Bank – doradzanie przy opracowywaniu systemu przetwarzania danych osobowych w Polsce oraz poza jej granicami przez klienta oraz w ramach jego oddziałów.

Producent produktów i rozwiązań opartych na technologii oddzielania, wymiany ciepła oraz przepływu cieczy – doradzanie w sporze
z zakresu naruszenia tajemnicy przedsiębiorstwa przez byłych pracowników zatrudnionych przez firmę konkurencyjną.