W zakresie prawa własności intelektualnej oraz prawa gospodarczego zastępujemy naszych klientów we wszelkiego rodzaju sporach sądowych i arbitrażowych. W szczególności posiadamy doświadczenie w zastępstwie prawnym w sporach patentowych, sporach o naruszenie znaków towarowych, sporach o naruszenie praw autorskich, zwalczaniu nieuczciwej konkurencji oraz sprawach z zakresu prawa spółek.

W ramach naszych specjalizacji reprezentujemy klientów w postępowaniach przed
sądami powszechnymi, Sądem Najwyższym, sądami administracyjnymi
i arbitrażowymi przy Krajowej Izbie Gospodarczej (KIG) oraz przy międzynarodowych
organizacjach arbitrażowych (w tym ICC).