Obsługujemy uczelnie państwowe, instytuty naukowe oraz prywatnych przedsiębiorców w zakresie komercjalizacji wynalazków naukowych. Doradzamy w zakresie ochrony prawnej pomysłów w Polsce i na całym świecie. Tworzymy strategię ochrony prawnej wynalazków oraz ich komercyjnego wykorzystania. Tworzymy strukturę spółek (spin off, start-up), w tym holdingi spółek w celu zarządzania prawami z patentów oraz ich komercyjnego wykorzystania. Współpracujemy blisko z kancelarią rzeczników patentowych, dzięki czemu możemy zaoferować naszym klientom wsparcie przy zgłoszeniu patentowym praktycznie w każdej dziedzinie techniki.

 

Doświadczenie:

Amerykański producent wyrobów medycznych – przygotowanie umowy dystrybucyjnej oraz licencyjnej dotyczącej wyrobu medycznego - pomp infuzyjnych oraz reprezentacja w negocjacjach z polskim producentem produktu.

Instytut PAN – doradzanie w zakresie komercjalizacji wynalazku obejmującego pochodną nukelozydu, modyfikowanego oligonukleotydu, sposób przeprowadzania ich syntezy i jej zastosowania, opracowanie umów o współwłasności praw do wynalazku.

Polski producent farmaceutyczny  - doradztwo prawne przy zawieraniu umowy konsorcjum z instytutem naukowym w zakresie komercjalizacji wynalazków powstałych wskutek partnerstwa przy projekcie

Firma farmaceutyczna zajmująca się wykorzystaniem komórek macierzystych przy regeneracji powypadkowej – opracowanie i wdrożenie strategii ochrony patentowej, stworzenie struktury organizacyjnej spin-off, obsługa prawna spółki akcyjnej przy wprowadzeniu na rynek alternatywny New Connect (przy współpracy z Wrocławskim Domem Maklerskim).

Innowacyjna firma zajmująca się badaniami w zakresie optyki i jej zastosowaniem w biomedycynie (start-up) - reprezentacja
w negocjacjach dotyczących umów R&D (research & development) z polską spółką giełdową z zakresu badania możliwości rozróżniania elementów krwi oraz w negocjacjach
z zagranicznym kontrahentem.

Sieć sprzedaży sprzętu AGD – doradzanie
w zakresie budowy sieci franczyzowej.

Producent kauczuków i tworzyw styrenowych – doradzanie oraz przygotowanie umowy o nabycie praw do wynalazku dot. kompozytu kopolimeru styrenu od jego twórcy.