Doradzamy artystom jak korzystać oraz w jaki sposób chronić przysługujące im prawa
autorskie i prawa do artystycznych wykonań. Tworzymy umowy, których
przedmiotem jest współpraca artystów z galeriami, bądź marszandami.
Przygotowując odpowiednie porozumienia pomiędzy współtwórcami pomagamy
zażegnać ewentualne spory co do współautorstwa.

Współpracujemy z galeriami sztuki przy organizowaniu aukcji dzieł sztuki. Doradzamy
w transakcjach nabywania i zbywania dzieł sztuki, jak również zabezpieczamy interesy
właścicieli dzieł sztuki w razie wypożyczenia dzieła sztuki na potrzeby wystawy lub
wykorzystania dzieła w scenografii filmowej.

Doradzamy przy zakładaniu zespołów muzycznych, przygotowujemy umowy
menadżerskie oraz reprezentujemy zespoły w negocjacjach z wydawnictwami muzycznymi.