Spory patentowe są jednym z ważniejszych obszarów naszej specjalizacji. W wyniku
wieloletniej współpracy z rzecznikami patentowymi stworzyliśmy zespół łączący
i rozumiejący specyfikę obydwu obszarów ochrony: administracyjnej i sądowej.

Mamy bardzo bogate doświadczenie w prowadzeniu sporów patentowych w zakresie farmacji (life science), w szczególności dla producentów generycznych. Ponadto reprezentowaliśmy naszych klientów w licznych sporach patentowych z zakresu mechaniki oraz elektroniki.

Zastępowaliśmy klientów z sukcesem zarówno w sporach o naruszenie patentu, jak i ustalenie braku naruszenia patentu.

W przypadku ryzyka zarzutu naruszenia patentu lub przygotowania do naruszenia, tworzymy dla klienta strategię ochrony przed zarzutami (tzw. defense pack). Wspieramy naszych klientów zarówno w postępowaniu przedprocesowym, procesowym, zabezpieczającym, jak i egzekucyjnym. Wspieramy naszych klientów również w postępowaniach o naprawienie szkody (odszkodowanie) z tytułu naruszenia patentu.

 

Doświadczenie:

Międzynarodowy koncern farmaceutyczny – wieloletnia obsługa prawna w sporach patentowych o naruszenie patentów farmaceutycznych, opieka prawna przed wprowadzeniem produktu leczniczego na rynek ; tworzenie strategii ochrony przed zarzutem naruszenia patentu, w tym z użyciem wniosku o unieważnienie patentu oraz pozwu o ustalenie braku naruszenia patentu

.

Firma z branży elektronicznej – reprezentacja w sporze
w sprawie naruszenia patentu przeciwko globalnemu producentowi sprzętu elektronicznego oraz oświetleniowego
z Holandii dot. wynalazku na kodowanie zapisu na nośnikach cyfrowych.

Polski producent podziemnych stacji transformatorowych – reprezentacja w sporze przeciwko konkurencyjnemu producentowi o ustalenie braku naruszenia patentu dotyczącego wentylacji stacji transformatorowych pracujących pod ziemią.

Producent i dystrybutor części samochodowych - reprezentacja w sporze o tzw. pośrednie naruszenie patentów niemieckich poprzez eksport produktów z terenu Polski na teren Niemiec

.

Szwajcarsko-francuski koncern produkujący szyby i okna – reprezentacja w sporze
o naruszenie patentu przeciwko niemieckiej spółce prowadzącej swoje działania w całej Europie.