Posiadamy wieloletnie doświadczenie w prawie autorskim.

Obsługujemy agencje reklamowe, firmy informatyczne, domy medialne, wydawców książek oraz audio-video, twórców oraz wszelkie inne podmioty, których działalność jest związana z prawami autorskimi. Doradzamy przy zawieraniu umów o przeniesienie praw autorskich oraz udzielaniu licencji, umowach wydawniczych. Reprezentujemy naszych klientów w sporach sądowych o naruszenie praw autorskich do wszelkiego rodzaju utworów, w tym literackich, muzycznych, filmowych oraz oprogramowania komputerowego (software). Doradzamy naszym klientom w relacjach z organizacjami zbiorowego zarządzania prawami autorskimi. 

Reprezentujemy naszych klientów w sprawach zbiorowego zarządzania prawami
autorskimi i pokrewnymi w zakresie: oceny zobowiązań wobec organizacji
zbiorowego zarządzania, negocjacji umów z organizacjami zbiorowego zarządzania
oraz w powstałych z tego tytułu sporach.

 

Doświadczenie:

Festiwal teatralny BRAVE – doradztwo prawne oraz tworzenie wzorców umów z autorami i artystami wykonawcami z całego świata, w tym opracowanie systemu rozliczania opodatkowania w różnych jurysdykcjach.

Reprezentacja artystów wykonawców, twórców oraz agencji reklamowych przed organizacjami zbiorowego zarządzania prawami autorskimi (ZAIKS, STOART, ZFP i in.) – uzyskiwanie zgody pierwotnych twórców
na korzystanie z praw autorskich lub praw pokrewnych
do utworów muzycznych, filmowych.

Brytyjska spółka inżynierska - reprezentacja w sporze o naruszenie praw autorskich z konkurencyjnym podmiotem stworzonym przez byłych menedżerów klienta

Międzynarodowy koncert informatyczny - reprezentacja w sporze o naruszenie praw autorskich do oprogramowania komputerowego przez informatyków zatrudnionych na kontrakcie

Prawa do wykorzystania fragmentów filmu w teledysku audio-video - doradztwo prawne w pozyskaniu zgody podmiotów uprawnionych oraz ich spadkobierców, w tym negocjacje z organizacją zarządzania prawami autorskimi oraz studiem filmowym dysponującym prawami autorskimi do całości dzieła