Prawo e-commerce jest jedną z naszych głównych specjalności. Pomagamy naszym klientom we wszelkich aspektach prowadzenia działalności gospodarczej w Internecie. Sporządzamy regulaminy sklepów i innowacyjnych serwisów internetowych, politykę prywatności i cookies. Pomagamy naszym klientom w ochronie wizerunku, renomy oraz dobrego imienia w Internecie.  Oferujemy również stałą opiekę nad wizerunkiem klienta w Internecie, podejmując interwencję w razie naruszenia nazwy handlowej, znaku towarowego lub szkodliwych i nieprawdziwych opinii.

Dzięki partnerstwu w Polskiej Izbie Gospodarki Elektronicznej oraz aktywnemu udziałowi w Grupie Legislacyjnej bierzemy udział w kształtowaniu prawa e-commerce oraz pozyskujemy wiedzę o kierunkach orzecznictwa i poglądów doktryny w zakresie prawa e-commerce

 

Doświadczenie:

Europejska Internetowa Giełda Transportowa – sporządzenie i rozbudowa regulaminu usług świadczonych drogą elektroniczną jednego z największych w Europie operatorów internetowej giełdy towarów i pojazdów

Popularny serwis internetowy umożliwiający nawiązywanie kontaktów między nowymi użytkownikami – sporządzenie kompletu dokumentów dla serwisu www, w tym regulamin, polityka prywatności, dokumentacja ochrony danych osobowych

Producent gier konsolowych – przygotowywanie oraz opiniowanie umów licencyjnych o eksploatację utworów,
w tym tzw. umów EULA (End User Licence Agreement).

Wiodący producent mebli domowych posiadający ponad 300 salonów sprzedaży w Polsce – opieka i monitoring naruszeń nazwy handlowej, znaku towarowego lub szkodliwych i nieprawdziwych opinii

.

Sklep internetowy z okularami, soczewkami oraz szkłami okularowymi - doradzanie przy wyborze domen internetowych, w sprawie naruszeń praw autorskich oraz praw do znaków towarowych, doradzanie przy umowach franczyzowych oraz
w negocjacjach z dostawcą produktu.

Polski koncern energetyczny - przygotowanie umów licencyjnych z dostawcą oprogramowania, asysta przy tworzeniu programu zakupów grupowych w związku z utworzeniem koncernu.

Polskie towarzystwo ubezpieczeń – opiniowanie oraz przygotowanie umów obejmujących opracowanie oprogramowania i jego licencjonowanie, wsparcie i utrzymanie, SLA, IT outsourcing i konserwacje.